Ymgynghori

Mae The Festivals Company yn gwmni dwyieithog â phrofiad helaeth o waith cysylltiadau cyhoeddus, ymgynghori a marchnata.

Nid ydym yn defnyddio'n hymrwymiad i'r safonau uchaf posib yn ein gwaith fel esgus i ddrysu ein cleientiaid â jargon dryslyd. I'r gwrthwyneb, mae ein cwmni wedi ymrwymo i rannu ein sgiliau ag eraill fel y ceisiwn hyrwyddo syniad o ragoriaeth yn ein maes.

Mae ein gwaith ymgynghori wedi amrywio o greu dogfennau strategaeth, ymgyrchoedd cysylltiadau cyhoeddus a mentrau allgymorth i baratoi rhaglenni a mentora (gan gynnwys darlithoedd gwadd). Mae'r cwmni wedi cynnig gwasanaethau ymgynghori i nifer cynyddol o gleientiaid gan gynnwys Cyngor Prydeinig Cymru, Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Gŵyl y Cyfryngau Celtaidd, Academi Cyfryngau Cymru, Gŵyl Deledu Ryngwladol y MediaGuardian yng Nghaeredin a Llywodraeth Cynulliad Cymru.

I gael mwy o wybodaeth am ein gwasanaethau a sut y gallwn eich helpu chi i sicrhau llwyddiant eich menter, cystadleuaeth, digwyddiad neu ymgyrch, cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol. Mae'r cwmni yn hapus i weithio ar brosiectau mawrion a bychain fel ei gilydd.