Y Cyfryngau

Mae Berwyn yn gyfrannwr cyson i raglenni radio a gellir ei glywed yn adolygu'r papurau newyddion ar BBC Radio Cymru. Mae e hefyd ar gael i siarad ar faterion yn ymwneud â'r cyfryngau, gwleidyddiaeth a hawliau hoyw ac ymddangosodd ar raglenni ar y BBC (Eye on the World), ITV (Fishlock's Wales) ac S4C (Wedi 7).