Visit Wales

Gwahoddwyd The Festivals Company gan Croeso Cymru i gyd-drefnu cystadleuaeth gyffrous newydd o'r enw Shoot Wales.

Roedd Croeso Cymru yn chwilio am y gyfres nesaf o ffilmiau byrion fyddai'n denu pobl o'r DG ar eu gwyliau i Gymru yn 2009. Beirniadwyd y ceisiadau a ddaeth i law gan banel profiadol o sectorau ffilm, cerddoriaeth a thwristiaeth ac roedd yn cynnwys Justin Kerrigan (Cyfarwyddwr, Human Traffic, I Know You Know), Rhys o Goldie Lookin Chain, a Hannah James o Croeso Cymru. Yn ystod diwrnod beirniadu yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter yng Nghaerdydd, dewisodd y panel Ice Cream gan Rhiannon Tate o Ysgol Ffilm Ryngwladol Cymru yn enillydd.

Dyfarnwyd cronfa datblygu gyrfaol gwerth £2,000 i Rhiannon Tate ac wythnos o brofiad gwaith gyda'r asiantaeth hysbysebu fyd-enwog Wieden + Kennedy, ynghyd ag ysgoloriaeth o £500 i dalu costau teithio a chynhaliaeth. Gallwch wylio ffilm fuddugol Rhiannon isod.