Tŷ Bwyta Cyri Cymreig y Flwyddyn

Wedi'i sefydlu yn 2007 gan The Festivals Company, mae gwobr Tŷ Bwyta Cyri Cymreig y Flwyddyn yn ymwneud â mwy na 280 o fwytai Indiaidd a dros 11,000 o aelodau o'r cyhoedd, ac yn dathlu a hyrwyddo cariad o gyri a chyfraniad economaidd a diwylliannol tai bwyta cyri i Gymru.

Enillydd y gystadleuaeth yn 2012 oedd bwyty'r Purple Poppadom yng Nghaerdydd. Gwnaed y cyhoeddiad gan y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru (yn y llun gyda Anand George & Raman Bijalwan o'r Purple Poppadom) mewn Cinio Gala yng Nghanolfan Red Dragon, Bae Caerdydd ar ddydd Llun 23 Ebrill 2012.  Roedd y noson hefyd yn ddigwyddiad codi arian i Help for Heroes.

welshcurryhouse.co.uk