Bwyty'r Purple Poppadom yw Tŷ Bwyta Cyri Cymru 2012

24 April 2012

Mae The Festivals Company yn falch o gyhoeddi bod y Purple Poppadom yng Nghaerdydd wedi cipio coron Tŷ Bwyta Cyri Cymru 2012. Fe wnaed y cyhoeddiad gan y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru, mewn Cinio Gala disglair yng Nghanolfan Red Dragon, Bae Caerdydd, ar ddydd Llun 23 Ebrill 2012.

"Roeddem ni'n gwybod y deuai'r Wobr Genedlaethol i dde Cymru yn y pen draw, ond doedden ni ddim yn disgwyl i hynny gymryd chwe blynedd. Mae'r Purple Poppadom yn fwyty sydd yn weledigaeth ar gyfer y dyfodol – ond gallwn fwynhau'r realiti heddiw. Mae dychymyg, dawn a hyder y bwyty Indiaidd ardderchog hwn yn gwbl amlwg ac rydym yn hyderus y gallai'r bwyty hwn gystadlu ar lwyfan byd-eang. Dyma fwyty y gall Caerdydd a Chymru fod yn falch ohono. Mae'r Purple Poppadom yn fwyty newydd sy'n cadarnhau'r heip a'r cyhoeddusrwydd amdano. Mae'r sylw a roddir i fanylion yn drawiadol ac wrth galon y profiad mae un o gogyddion gorau'r byd, Anand George," meddai Niaz Mahal, Cadeirydd y Rheithgor.

Anand George & Raman Bijalwan from the Purple Poppadom with the Rt Hon Carwyn Jones AM, First Minister of Wales

"Mae'r gystadleuaeth hon yn dathlu gwaith gwych y 280 o fwytai Indiaidd sydd gennym yng Nghymru. Rydym hefyd yn annog y sector i ddefnyddio cynhwysion lleol Cymreig fel Cig Oen Cymru. Roedd yr ymateb i'r her o greu Cyri Cig Oen Cymreig yn y 30 bwyty gorau yn brawf o awydd y cyhoedd i fwyta prydau sy'n defnyddio cynhwysion lleol. Byddai'n dda gennym weld cynhwysion o'r fath yn dod yn rhan barhaol o fwydlenni mewn bwytai ymhob cwr o Gymru," meddai Berwyn Rowlands o The Festivals Company.