Ffresh 2013: Profysgol Glyndwr & The Co-operative

30 March 2012

Mae The Festivals Company yn falch o gyhoeddi y bydd Ffresh - Gŵyl Delwedd Symudol Myfyrwyr Cymru - 2013 yn cael ei chynnal ym Mhrifysgol Glyndŵr, rhwng Chwefror y 20 - 23.

Y flwyddyn nesaf, bydd yr ŵyl yn dathlu 10 mlynedd ers ei sefydlu yn Aberystwyth yn 2002 - roedd 2005 yn flwyddyn sabothol i'r ŵyl. Hwn fydd y tro cyntaf i'r ŵyl gael ei chynnal yng ngogledd Cymru.

"Ar ôl gweithio gyda Phrifysgol Glyndŵr ar Kaleidoscopic rydym eisoes wedi sefydlu perthynas waith wych â'r sefydliad ac edrychwn ymlaen yn fawr iawn at weithio gyda nhw eto ar un o'n prif ddigwyddiadau," meddai Berwyn Rowlands.

"Gyda gwesteion fel Mike Leigh, Asif Kapadia, a Jonathan Caouette, bydd hi'n anodd dilyn Ffresh 2012 yn Ysgol Ffilm Casnewydd ond rydym yn hyderus y gallwn, gyda chefnogaeth sefydliad ardderchog fel Glyndŵr, lunio rhaglen a fydd gystal bob tamaid os nad yn well na gŵyl eleni. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr hefyd at fod yn ôl yn Wrecsam i gynnal digwyddiad sy'n dod â chefnogwyr ffilm, teledu a chyfryngau newydd, o Gymru ac o'r DG, at ei gilydd, er mwyn arddangos y cyfleusterau gwych - fel Canolfan Catrin Finch - sydd ar gael yn y brifysgol," ychwanegodd Cyfarwyddwr yr Ŵyl, James Nee.

Gwnaed y cyhoeddiad am Ffresh 2013 yn ystod Sioe Wobrau noson olaf Ffresh 2012 yng Nghasnewydd, lle cyhoeddwyd hefyd y bydd The Festivals Company yn gweithio gyda The Co-operative ar gynllun ffilm i bobl ifainc yn ardal Wrecsam fydd yn arwain at greu dwy ffilm fer, i'w dangos am y tro cyntaf yn Ffresh 2013.

"Rydym yn edrych ymlaen yn arw at weithio gyda sefydliad fel The Co-operative. Caiff y cynllun ei lansio yn Wrecsam ym mis Mai a byddwn yn saethu ffilmiau gyda chast a chriw lleol yr haf hwn," meddai James Nee.

Prif lun: Stuart Cunningham (Prifysgol Glyndŵr), Caro Wild (The Co-operative) a Steven Davies (Prifysgol Glyndŵr)