Portreadau Pinc

30 January 2012

Mae Portreadau Pinc ar gael yn awr i leoliadau yn y DG!

Portreadau newydd o Syr Ian McKellen, Stephen Fry, Mark Gatiss ac eraill…
Matthew Rhys yn croesawu casgliad newydd gan y ffotograffydd portreadau enwog, Donald MacLellan

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol yng Nghasnewydd (Cymru) i ddangos y casgliad ym mis Chwefror 2012

Mae The Festivals Company, trwy Ŵyl Gwobr Iris, yn falch o gyflwyno'r gyfres hir-ddisgwyliedig o bortreadau o bobl broffesiynol hoyw a lesbiaidd llwyddiannus sy'n gweithio yn niwydiant ffilm y DG, gan y ffotograffydd enwog Donald MacLellan.

"Mae'r casgliad newydd hwn o rai o enwau hoyw a lesbiaidd mwyaf y diwydiant ffilm yn cynnwys Stephen Fry a Syr Ian McKellen. Mae'r casgliad yn cofnodi ac yn dathlu'r cyfoeth o ddawn sydd gennym yn y diwydiant ffilm ym Mhrydain. Credaf hefyd y bydd yn gweithredu fel catalydd i archwilio, amlygu a thrafod cynrychiolaeth ar y sgrin o bobl hoyw, lesbiaidd a deurywiol a gofyn i ba raddau y teimlan nhw eu bod yn cael eu hadlewyrchu ar ffilm, boed hynny o flaen neu y tu ôl i'r camera," meddai Llywydd Iris, Matthew Rhys. 

"Rydym yn falch iawn bod y Portreadau Pinc yn awr ar gael i'w gweld yn y DG. Yn ogystal â'r canolfannau amlwg fel gwyliau ac orielau, rydym hefyd yn awyddus i glywed gan fannau gwaith, prifysgolion, mannau cymunedol, siopau ac ysgolion a hoffai ddangos y casgliad," meddai Berwyn Rowlands o The Festivals Company.

I ddathlu Mis Hanes LGBT, caiff y casgliad ei arddangos yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol yng Nghasnewydd yn ystod mis Chwefror 2012.

"Rydym yn falch o allu cyflwyno'r Portreadau Pinc fel rhan o ddathliadau Mis Hanes LGBT. I ni, mae'r portreadau hyn yn ffordd o gydnabod a dathlu cyflawniadau aelodau o'r gymuned LGBT ac yn helpu i hyrwyddo awyrgylch cadarnhaol ac amrywiol yn y gweithle," meddai Tricia Dodd, Uwch Swyddog Staff Grŵp Rhwydwaith Amrywiaeth LGBTT yng Nghasnewydd.

Mae mwy o wybodaeth am y casgliad ar gael fan hyn irisprize.org/pink-portraits/