Little Man

Director: Eldar Rapaport
Writers: Eldar Rapaport and Dalit Ziv
Producers: Grant Vidgen and Christopher Racster
Director of Photography: Luke Jacobs
Cast: Daniel Boys, Darren Evans, David Hemsted, Thomas Charles Middler, Jamie Thompson.
UK/Israel, tbc min, 2012

Yn seiliedig ar y stori fer gan Etgar Keret, mae Little Man yn ffilm gyffro seicolegol am ein cythreuliaid mewnol. Mae Elliot (Daniel Boys) yn 30 oed ac yn gorfod wynebu ei anallu i ffurfio perthynas barhaol, ynghyd â'i ddawn ar gyfer dinistrio pob posibilrwydd o gael perthynas ystyrlon. Ar benwythnos pan ymddengys ei frawd ar garreg y drws, ac wrth i'w gymydog od, sy'n hoff o ysbïo, wneud cymaint o sŵn nes peri i'w ben ffrwydro, mae Elliot yn cyrraedd pen ei dennyn - ac mae e'n benderfynol o ladd yr hyn sy'n bwyta'r tu mewn iddo.