Hyfforddiant

Mae The Festivals Company wedi cyflwyno dau gynllun hyfforddiant i bobl ifainc rhwng 18 a 26 oed gan gynnig y cyfle iddynt gynhyrchu gwaith delwedd symudol o safbwynt golygyddol. Mae'r cwmni hefyd wedi cwblhau cynllun ffilm fer ar ranS4C ac wrthi'n cynhyrchu cynllun ffilm fer arall, i Co-operative Cymru, yn nes ymlaen eleni.

Cysylltwch â ni i drafod sut y gallwch ddefnyddio ein profiad o weithio gyda phobl ifanc i helpu eich sefydliad chi i gyflawni ei amcanion ac i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Image: The trainees for Pierhead Sessions TV.