Gŵyl y Cyfryngau Celtaidd

Gweithiodd The Festivals Company fel cynhyrchydd cynnwys ar gyfer 28ain Gŵyl y Cyfryngau Celtaidd yn Skye, yr Alban, dros gyfnod o dridiau ar ddiwedd mis Mawrth. Nod yr Ŵyl yw hyrwyddo ieithoedd a diwylliannau'r gwledydd Celtaidd ar y sgrin ac yn y byd darlledu. Y siaradwr gwadd oedd Tessa Jowell, a oedd ar y pryd yn Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (yn y llun uchod gyda Chadeirydd yr Ŵyl Geltaidd, Maggie Cunningham). Fe'i dilynwyd gan fwy na 30 o siaradwyr eraill oedd yn cymryd rhan mewn ryw 20 o sesiynau dros gyfnod yr ŵyl.

"Ymunodd The Festivals Company â thîm craidd y digwyddiad ar adeg prysur a hollbwysig ac roedd eu blynyddoedd o brofiad a chysylltiadau yn gaffaeliad mawr. O fewn byr o dro, o'u canolfan yng Nghaerdydd, roedd rhaglen yr ŵyl yn gyflawn ac roedd ansawdd y siaradwyr ar gyfer y sesiynau unigol yn drawiadol," meddai Jude MacLaverty, Cynhyrchydd yr Ŵyl (yn y llun ar y chwith).