Gŵyl Deledu Ryngwladol Caeredin

Gweithiodd The Festivals Company gyda Gŵyl Deledu Ryngwladol y MediaGuardian yng Nghaeredin i greu rhaglen allgymorth yng Nghymru ar ran cynllun hyfforddiant Y Rhwydwaith (TVYP gynt). Mae'r cynllun yn helpu i godi proffil y digwyddiad ac i gynyddu nifer y ceisiadau a dderbynnir gan bobl ifanc sy'n byw ac yn astudio yng Nghymru .

Y Rhwydwaith - adain dalent elusennol Gŵyl Deledu Ryngwladol Caeredin - yw prif fforwm y DG i bobl ifainc sy'n awyddus i weithio ym myd teledu. Mae'r cwrs 5-diwrnod yn rhad ac am ddim ac wedi ennill enw da fel canolfan o ragoriaeth dros y 17 mlynedd diwethaf. Mae'n llwyfan perffaith ar gyfer gyrfa ym myd teledu.