Gwobr Iris

Caiff Gwobr Iris - Gwobr Ryngwladol Caerdydd ar gyfer ffilmiau byrion hoyw a lesbiaidd - ei chyflwyno'n flynyddol yn ystod Gŵyl Gwobr Iris, a gynhelir yng Nghaerdydd ym mis Hydref. Mae'r rhaglen lawn yn cynnwys ffilmiau nodwedd newydd, sesiynau panel, partïon, dangosiadau o'r 30 ffilm fer sy'n cystadlu am Wobr Iris a sioe wobrau ar noson olaf yr ŵyl.

Mae'r Wobr yn agored i wneuthurwyr ffilm o bob cwr o'r byd a chaiff ei beirniadu gan banel o wneuthurwyr ffilm ac artistiaid rhyngwladol. Mae'r enillydd yn derbyn y wobr fwyaf yn y byd am ffilm fer hoyw a lesbiaidd - pecyn gwerth £25,000 sy'n caniatáu i'r enillydd gwblhau ei ffilm fer nesaf.

Ers ei sefydlu yn 2007, mae Gŵyl Gwobr Iris wedi sefydlu enw iddi'i hun, a hynny mewn dim o dro, fel digwyddiad o bwys ar y calendr Prydeinig a rhyngwladol. Mae'r ŵyl wedi croesawu artistiaid enwog niferus gan gynnwys Russell T Davies, Simon Russell Beale, Sarah Waters ac Alan Hollinghurst ac mae ei llywyddion yn cynnwys Matthew Rhys, Sara Sugarman, yr Arglwydd Glendonbrook (Michael Bishop), Carol Coombes a gwesteion rheolaidd yr ŵyl, Andrew Pierce a Christopher Racster.

irisprize.org