Digwyddiadau

Gŵyl Gwobr Iris

Rydym yn falch o'n gwasanaeth rheoli digwyddiadau; mae gennym record anrhydeddus o gynhyrchu gwyliau mawrion, seminarau busnes agos-atoch a digwyddiadau ledled Cymru a thu hwnt.

Ein tri phrif ddigwyddiad yw Gŵyl Gwobr Iris, Ffresh - Gŵyl Delwedd Symudol Myfyrwyr Cymru, a gwobr Tŷ Bwyta Cyri Cymreig y Flwyddyn.

Rydym hefyd wedi cynhyrchu digwyddiadau i amrywiaeth o gleientiaid sy'n cynnwys Sesiynau'r Pierhead (Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru), Kaleidoscopic ar ran Prifysgol Glyndŵr a Canol ar ran Lywodraeth Cynulliad Cymru.