Drama

Mae gan The Festivals Company record anrhydeddus o gynhyrchu drama a, hyd yn hyn, rydym wedi cwblhau 3 chyd-gynhyrchiad rhyngwladol.

Y cyntaf oedd Colonial Gods, a oedd yn gyd-gynhyrchiad â Northstar Pictures o'r Unol Daleithiau. Cyfarwyddwyd y ffilm gan y gwneuthurwr ffilm uchel ei pharch, Dee Rees (yr enillodd ei ffilm nodwedd gyntaf, Pariah, glod uchel yng Ngŵyl Sundance yn ddiweddar).Roedd cyd-gynhyrchiad nesaf y Cwmni gyda'r cyfarwyddwr addawol o'r Almaen, Till Kleinert, a saethodd ei ffilm fer Boys' Village ym 'Mhentref Bechgyn' Sain Tathan, yng Ngorllewin Aberddawan ym Mro Morgannwg. Yn fwy diweddar, mae'r Cwmni wedi gorffen gwaith ar Little Man, drama wedi ei chyd-ysgrifennu a'i chyfarwyddo gan y gwneuthurwr ffilmiau gwobrwyol, Eldar Rapaport. Roedd hwn yn gyd-gynhyrchiad rhwng y DG, yr Unol Daleithiau ac Israel. Addaswyd y gwaith o stori fer gan Etgar Keret

Mae'r ffilm fer nesaf a gynhyrchir gan The Festivals Company yn y broses cyn-gynhyrchu ar hyn o bryd; bydd y ffilm, wedi ei hysgrifennu a'i chyfarwyddo gan y gwneuthurwr ffilm o Norwy, Magnus Mork, yn cael ei saethu yn nes ymlaen eleni.

Image: On the set of Colonial Gods