Digwyddiadau Eraill

Rydym yn edrych ymlaen at weithio gydag ystod eang o bartneriaid i greu a darparu digwyddiadau newydd. Mae gennym enw da am weithio gyda chleientiaid ledled Cymru i greu digwyddiadau mewn ystod eang o feysydd, gan gynnwys y cyfryngau a'r celfyddydau, cynaliadwyedd, gwleidyddiaeth, a datblygu rhwydweithiau a chyfleoedd i fusnesau bychain a maint canolig.

I drafod sut y gallwn helpu eich sefydliad chi i greu digwyddiad cyffrous a fydd yn eich helpu i gyrraedd eich cynulleidfa targed, cysylltwch â Berwyn .

Main Picture: The Future of Journalism session at the inagural Pierhead Sessions festival.