Delwedd Symudol

Mae The Festivals Company yn creu cynnwys gan defnyddio ein galluoedd ni i'ch helpu chi i gyrraedd eich cynulleidfa ac i greu perthnasau tymor hir. Mae gennym enw da am ein sgiliau creadigol ac am weithio o fewn cyllidebau penodol i ddarparu cynnwys o ansawdd uchel sy'n ateb gofynion y cleient.

Rydym wedi cynhyrchu ffilmiau corfforaethol, cynnwys ar gyfer teledu a chynnwys i ddefnyddwyr gwe ar ran amrywiaeth o gleientiaid gan gynnwys Cymorth Cancr Macmillan, Plaid Cymru, Apêl Arch Noa, y Cyngor Prydeinig a Dŵr Cymru.

Mae'r cwmni hefyd wedi cyd-gynhyrchu pedair ffilm fer rhyngwladol gyda gwneuthurwyr ffilm yn yr Unol Daleithiau, yr Almaen, Israel a Norwy.

I weld sut y gallwn weithio gyda chi i greu cynnwys delwedd symudol i hyrwyddo eich sefydliad a'i weithgareddau, cysylltwch â Berwyn .

Image: Still from Think Different. Think Plaid