Darlithio Gwadd

Mae'r cwmni yn darparu cyflwyniadau llawn gwybodaeth mewn prifysgolion yn y DG sy'n arbenigo mewn addysg gyfryngol, gyda ffocws cryf ar ddatblygu ffilmiau byrion, cynhyrchu ac arddangos ar bob platfform. Bu Berwyn hefyd yn gweithio'n ddiweddar fel mentor i fyfyrwyr ffilm ail flwyddyn yng Ngholeg y Celfyddydau, Prifysgol Bournemouth.