Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn dilyn proses dendro drylwyr, gweithiodd y cwmni fel ymgynghorydd i Gomisiwn Cynulliad Cymru i ddatblygu a chyflwyno rhaglen o weithgareddau i ddathlu 10 mlynedd o ddatganoli yng Nghymru. Y digwyddiad cyntaf yn rhan o'r contract oedd parti pen-blwydd unigryw i 7 o blant a anwyd ar 12 Mai 1999. Cafodd y rhain gyfle i ddathlu eu pen-blwydd mewn steil yn y Senedd.