Corfforaethol

Ers ei sefydlu yn 2006, mae The Festivals Company wedi gweithio gydag amrywiaeth o gleientiaid i greu cynnwys delwedd symudol o ansawdd uchel sy'n llwyddo i gyfathrebu eu negeseuon i gynulleidfa eang.

Mae'r cwmni wedi creu promos ar gyfer cyfathrebu mewnol, ymgyrchoedd cenedlaethol (yn cynnwys teledu rhwydwaith a sinema) ac ymgyrchoedd ar-lein. Mae gennym enw da am ddefnyddio ein sgiliau creadigol a gweithio oddi mewn i gyllideb penodol i ddarparu cynnwys o ansawdd uchel sy'n ateb gofynion y cleient.

Cysylltwch â ni i drafod sut y gallwn ddefnyddio ein galluoedd ni i'ch helpu chi i gyrraedd eich cynulleidfa darged ac i greu perthnasau tymor hir.

Image: Still from the Macmillan Cancer Support Promo.