Cinovate

Mae Berwyn newydd orffen cyfnod fel mentor gyda Cinovate, rhaglen o ddatblygiad personol a phroffesiynol i reolwyr arddangos. Yn ystod y cwrs, a gynhaliwyd dros gyfnod o bum mis yng Nghaerdydd, Casnewydd a Birmingham, canolbwyntiodd Berwyn ar ddatblygu cyllid cynaliadwy a chynllunio busnes yng nghyd-destun rheoli digwyddiadau.
 
Cydlynir Cinovate gan Skillset Academi Cymru a'i raglen o hyfforddiant yn y cyfryngau creadigol, Academi+ Skillset, gyda chymorth gan Asiantaeth Ffilm Cymru, Canolfan Gelfyddydau Chapter, The Festivals Company, Prifysgol Cymru Casnewydd, Prifysgol Dinas Birmingham, Gŵyl Ffilm a Cherdd Ryngwladol Soundtrack, a gwyliau Ffresh a Flatpack.