Boys Village

Writer/Director: Till Kleinert
Producers: Grant Vidgen and Anna de Paoli
Director of Photography: Martin Hanslmayr
Cast: Ben Thorne, Andrew McQueen, Hannah-Rose Jones.
UK / Germany, 22 min, 2011

Roedd 'Pentref y Bechgyn' ar un adeg yn gartref gwyliau i feibion glowyr - roedd pwll nofio yno, meysydd chwarae a chapel hefyd hyd yn oed. Bymtheng mlynedd ers iddo gau'i ddrysau, ychydig sydd ar ôl erbyn o'r pentref, ac mae fandaliaeth wedi dinistrio bron yn llwyr yr hyn a fu. Â gwydr wedi chwalu a gweddillion ar hyd yr ystafelloedd a'r cynteddau, fe allai'r lle fod yn hunllef i riant - ond yn nefoedd ar y ddaear i fath arbennig o blentyn. A dyma Kevin, felly. Bu'n un ar ddeg mlwydd oed ers cryn amser, bellach - blynyddoedd neu ddegawdau?

Festival Screenings:

Iris Prize Festival, Cardiff
Hamburg Queer Film Festival
Reeling, the Chicago Lesbian and Gay International Film Festival
Beijing Film Academy International Film Festival (Winner Audience Award)
Melbourne Queer Film Festival

Sales:

BBC Cymru Wales